Bestuur Remonstranten Zuid-Limburg

Voorzitter  
Dhr. H. W. Overbosch
Bogaardenstraat 35
6211 SN Maastricht
Tel. 043-3210625  E-mail: w.overbosch@wxs.nl

Secretaris
Dhr. Hub Bos
Brunner bron 21
6441 GX Brunssum
Tel.: 045-5242618 E-mail: h-bos@ziggo.nl

Boekhouder        
Dhr. J. Muysken
Laan van Brunswijk 79
6212 HD Maastricht
Tel. 043-3500309
E-mail : joan.muysken@gmail.com

Redactie van ons gemeenteblad Vensters Open: vóór de 10-de van de maand bij J. Muysken  (adres zie boven)

Website: remonstrantenlimburg.nl

De Remonstranten Zuid-Limburg steunen ook de verschillende activiteiten van het Interkerkelijk Kringenwerk Geleen: http://kringenwerk.nl/

Predikant: ………………………..

Reacties zijn gesloten.