Bestuur Remonstranten Zuid-Limburg

Dominee

Mevr. Esther van der Panne
telefoon: 06 5087 5501 (ook WhatsApp)
e-mail: evdpanne@upcmail.nl
Haar werkdagen zijn dinsdag, woensdag en donderdag. Inden nodig kunt u ook op andere dagen contact opnemen.

Het kringbestuur:
Dhr. Hub Bos
Brunner bron 21
6441 GX Brunssum
Tel.: 045-5242618 E-mail: h-bos@ziggo.nl

    
Dhr. J. Muysken
Laan van Brunswijk 79
6212 HD Maastricht
Tel. 043-3500309
E-mail : joan.muysken@gmail.com

Redactie van ons gemeenteblad Vensters Open: vóór de 10-de van de maand bij J. Muysken  (adres zie boven)

Website: remonstrantenlimburg.nl

Reacties zijn gesloten.